Сургуулийн нэр
 
東方設計學院
Tung Fang Design University
Дун Фан зохион бүтээх сургууль


www.tf.edu.tw
 
Сургуулийн танилцуулга
Тус сургууль 1966 онд байгуулагдан 2002 онд Дун Фан техникийн их сургууль нэртэйгээр шинэчлэгдэж 2010 оны 8 сард боловсролын яамны тогтоолоор Дун Фан зохион бүтээх сургууль болсон нь Тайваний цорын ганц дизайны их сургууль болсон.
Олон улсын , улсын , дүүргийн тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож тэргүүн байрын шагналуудыг хүртдэг бөгөөд сүүлийн 3 жилд 385 удаа шагнал хүртсэн.
Урлаг”болон ”дизайн” гэсэн үгээр төлөөлөгддөг энэ сургууль нь нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөж оюутан эцэг эхийн итгэл дэмжлэгээр түүхийг уламжилсан гол онцлогийг агуулан засгийн газрын үйлдвэрлэлийн хөгжилтэй хамтран “урлагийн дизайн” , “ард түмний амьдралын дизайн”, “хэрэглээний шинжлэх ухаан” зэрэг гурван шинжлэх ухааны салбарын хөгжлийн зүг зорилтоо тодорхойлж Тайваний цорын ганц төдийгүй илүү онцлог дизайны их сургууль
  болж өнөө цагийн технологийн сургуулийн хөгжилийн хэсэг рүү салбар бүрийн хичээл болон бүтээлийн нууцын нэгдлийг зохион бүтээсний дараа оюутны сурлага авъяас чадвар болон мэргэжлийн ур чадварыг ахиулахад гүн туслалцаа үзүүлнэ.
 
Оюутанд зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ
Тус сургуулиас гадаад оюутныг дотуур байранд үнэ төлбөргүй байлгах боломжтой.
Гадаад оюутан тус сургуулийн сургалтын албаны бүртгэлийн хэсэгтэй шууд холбогдон сургуульдаа элсэж хичээл сонгох зэрэг үйлчилгээг авч болох бөгөөд сургалтын албаны төвөөс төрөл бүрийн сургуулийн амьдралын талаарх туслалцааг үзүүлэх болно.
Сургуулийн зүгээс намрын баяраар амттан бэлэглэдэг нь оюутнууддаа анхаарал тавьдгийн нэг илрэл юм.
 
Тус сургуульд суралцдаг оюутны сэтгэгдэл
Тус сургууль олон улсын оюутан элсүүлхээр идэвхитэй ажиллаж байна. Ойрын жилүүдэд маш олон гадаад оюутнууд суралцаж сургуулийн хүрээнд соёлын солилцоо явагдаж эхлээд байна. Ийнхүү идэвхитэйгээр сурч амьдрахад оюутнуудад олон талаар тусалдаг. Хавсралт зурган дээр тус сургуулийн 6 Вьетнам болон Малайз оюутан суралцаж байгаа. Багш нар сурагчдынхаа хүнд хэцүү байдлыг ойлголцож сурагцагчиддаа анхаарал тавьдаг. Сургуулиас сурагчидаа анхаарч халамжлах нь таатай байдаг.
Мөн тус сургуулийн 6 гадаад оюутан сургуулийн фондноос тэтгэлэг хүртэж байгаа бөгөөд төгсөх хүртэл семистр бүр 5000 тайвань доллар авна.
 
Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
Нэр: Min-Hsiung Chen
Албан тушаал: Сургалтын албаны бүртгэл хариуцсан хэсэг


Хаяг: No.110, Dongfang Rd., Hunei Dist., Kaohsiung City 829, Taiwan (R.O.C.)
Утас: +886-7-693-9512
Факс +886-7-693-6946
E-mail: rgst@mail.tf.edu.tw

 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw