Сургуулийн нэр
 
國立臺南藝術大學
Tainan National University of the Arts
Тайнаны үндэсний урлагийн их сургууль


http://www.tnnua.edu.tw
 
Сургуулийн танилцуулга
Тайнаний үндэсний урлагийн их сургууль нь үзэсгэлэнт байгальтай дүүрэгтэй хөрш залгаа Гуан Тиань дүүрэгт байрладаг, улсын анхны судалгааны төв болсон улсын их сургууль ба урлаг соёлын дээд төвшний боловсролын институт юм. Тус сургууль 1996 онд байгуулагдаж өвөрмөц хэлбэрээр тусгайлан хичээллэж олон улсын зорилтод хүрэхээр тэмүүлж байгаа бөгөөд сургуулийн орчин дулаан уур амьсгалтай , багш сурган хүмүүжүүлэгч нь урлагийн болон мэргэжлийн хүмүүс байдаг. Сурагчид нь олон улсын болон дотоодын урлагын тоглолт уралдаан тэмцээнд оролцон шагнал хүртснээр улсын урлагын мэргэжлийн боловсролын шилдэг сургалт түгээдэг институтын төлөөлөл болж чадсан. Тус сургууль одоогоор 5 баклаврын тэнхим, 13 магистр , 1 докторын анги, дээд төвшний магистр, докторын урлагийг боловсролыг чухалчлан их сургууль болон боловсролын байгууллагын тогтолцоог хөгжүүлж 1000 гаруй сурагчидтайгаар чанарын өндөр төвшинд хичээллэдэг.
 
Оюутанд зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ
Тайнаний үндэсний урлагийн их сургууль гадаад оюутан элсүүлэх боловсролын яамны тогтоолын дагуу сургалтын албаны бүртгэлийн хэсэг гадаад оюутнб сургуульд орох бүртгэл , материалыг хариуцан ажилладаг. Гадаад оюутан сургуульд орсны дараа хэрвээ байр юмуу сургуулийн дотуур байр шаардлагатай бол оюутны хэрэг эрхлэх газрын оюутны дотуур байрны үйлчилгээнд хандана. Суралцаж байх хугацаанд салбарын үндсэн хичээл болон амьдрах зэрэг тал дээр туслах байгууллагатай. Тус сургууль мөн олон улсын оюутны тэтгэлэг өгдөг ба гадаад оюутан нэг жил суралцсаны дараа материал болон өргөдөл хүсэх шаардлагын дагуу жил бүр хичээл эхлэх үед олон улсын солилцооны төвд материалаа өгч тус төвөөс шалгасны дараа тэтгэлэг олгоно.
 
Тус сургуульд суралцдаг оюутны сэтгэгдэл
N/A
 
Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
Нэр: Hu, Wei Chun
Албан тушаал: Сургалтын албаны бүртгэл хариуцсан хэсгийн захиргааны туслах ажилтан


Хаяг: 66, Daci Village, Guantian District, Tainan City, 72045 Taiwan
Утас: +886-6-6930100#1212
Факс: +886-6-6930151
E-mail: wayway@mail.tnnua.edu.tw
 
Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
■ Намрын семестерын элсэлт: 01/01~03/31
 
Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):http://acad.tnnua.edu.tw

 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw