Сургуулийн нэр
 
國立體育大學
National Taiwan Sport University
Тайваний үндэсний биеийн тамирын их сургууль


http://www.ntsu.edu.tw/front/bin/home.phtml
 
Сургуулийн танилцуулга

Тус сургууль нь 1987 онд байгуулагдаж 2009 онд их сургуулийн шинэ зохион байгуулалттай болж шинэчлэгдэж одоо нийт 7 салбар 4 институтитай. Үүнд: спортын тэнхим, спортыг дэмжих тэнхим, дасгалжуулах институти, цэргийн спортын технологийн тэнхим, бөмбөгтэй тоглоомын технологийн тэнхим, хуурай газар дээрх спортын технологийн салбар, биеийн тамирын эрүүл мэндийн салбар, хэрэглээний спортын салбар , спортын тоног төхөөрөмж эрхлэх салбар болонбиеийн тамирын институти, биеийн тамирын шинжлэх ухааны институтид биеийн тамир,

өрсөлдөөн, эрүүл мэнд, удирдлага зэрэг 4 сургуульд хуваагддаг. Тус сургууль биеийн тамирын мэргэжлийн сургууль болсныхоо хувьд манай улсын ард түмний давуу тал болон улсын хүчийг нэмэгдүүлж шинжлэх ухааны судлалыг эмхлэн спортын технологийн төвшинг ахиулахад тусалж мөн Тайваний биеийн тамирын зорилго болон төрөл бүрийн биеийн тамирын чадвартан бэлтгэхэд түлхэц болж Тайваний биеийн тамирын соёлыг бүтээлцдэг. Тус сургуулийн онцлог нь
Спортын шинжлэх ухаан , спортын технологи, биеийн тамирын удирдлагын бүтцийн хөгжлийн салбар болон туслах бүтэц
Хичээлийн зохион байгуулалт , боловсролын үндэс , боловсролын орчин бүрдүүлэх зэрэг сургалтын чиглэл
Биеийн тамирын мэргэжлийн боловсрол , биеийн тамирын шинжлэх ухаан судлал , биеийн тамирын дасгалжуулагчийг хамтатган спортын өрсөлдөөний төвшинг нэмэгдүүлэх
 
Оюутанд зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ
Харьяалагдах оюутнуудыг асрах болон хичээлийн давтлагад салбар бүрийн хариуцсан олон улсын солилцооны төв голлон гүйцэтгэж тусалдаг.
Одоо мэргэжил харгалзахгүйгаар гадаад оюутанд тэтгэлэг зарлаж байна.
Дотуур байранд журамтай амьдрах томоохон тэмцээн уралдаан , хугацаандаа тө гсөх зэрэгт дүн дээр 10% нэмдэг.
 
Тус сургуульд суралцдаг оюутны сэтгэгдэл
нэр: 高賢圭
Улс: Korea

E-mail:carpower1982@hotmail.com
It is not easy to live in overseas. But I live in Taiwan almost three years, besides I'm studying master course at National Taiwan Sport University. When I come to Taiwan first year, I can not speak Chinese very well. So, sometimes I got some problems. For example when I tried to apply resident certificate or driver's license, it was happened on communication problems. Actually it is very difficult to learn Chinese and living in Taiwan as a foreigner. Although it is difficult to study Chinese and living in Taiwan, many Taiwanese friends helped me a lot. That's why I could still study now. Taiwan people are one of the kindest people in the world. I'm studying at master course but I'm studying a lot of Taiwanese culture from them. I'm not sure that how long I will stay in Taiwan more, but I'll try my best my studying and study Taiwanese culture. And I go back to my country, I can introduce about Taiwan and Taiwanese culture. Lastly, I really like Taiwan this country and I'll love forever.
 
Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
Нэр: Pei Shan Tsai
Албан тушаал: Зөвлөгч


Хаяг: 250, Wen Hua 1st Rd., Kueishan, Taoyuan County, Taiwan.
Утас : +886-3-3283201-1592
факс: +886-3-3971897
E-mail: luzofun@mail.ntsu.edu.tw
 
Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
■ Намрын семестерын элсэлт: 02/01 ~07/31
■ Хаврын семестерын элсэлт: 08/01 ~01/31
 
■  Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл ):http://academic.ntsu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=30

 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw