Сургуулийн нэр
 
佛光大學
Fo Guang University
Буддизмын Их сургууль


http://www.fgu.edu.tw/
 
Сургуулийн танилцуулга
Тус сургуулийн "И Жень Дао Ци" гэгдэх урианы утга нь: шударга ёсыг баримталж , мэдлэг эзэмших гэсэн утгыг агуулдаг бөгөөд дотоод оюун ухаан руу хэрэгцээт мэдлэгийг дамжуулан тунгаан бодох бөгөөд бие даан шүүн тунгаах (утга), үнэн зүйлийг мэдэх (doing right things) болон хэрхэн зөв аргаар хийх (doing things right) (эерэг) мөн үүнчлэн энэрэнгүй болон амар амгалан сэтгэлийг өвөрлөх нийгэмтэйгээ холбогдох болон нийгэмдээ үйлчлэх (энэрэнгүй сэтгэл) гэсэн утгыг агуулсан байдаг.
Дээрх философи дээр үндэслэсэн уг урианы дагуу өөрийн үйл ажиллагаагаа доорх 6 чиглэлээр хөгжүүлдэг:
Орчин үеийн хэлбэрийн номын хүрээний оюун ухааныг бий болгох
Хүний соёл иргэншлийн хөгжлийг хангах
Тал бүрийн боловсролыг хөгжүүлэх
Хүний соёл нийгэм болон шинжлэх ухааны цогцыг онцлон авч үзэх
5. Хүмүүс хоорондын харилцаааг анхаарах боловсролын философийг бий болгох
Багахан хэмжээний төгс төгөлдөр оюун ухааны цогцолбор сургууль
Тус сургууль нь сургуулийн барилга, заах арга болон судалгааны орчин, ном сурах бичиг тоног төхөөрөмж, багшлах хүчин болон судалгаа зэрэгт тал бүрийн зардлыг хангадгаараа бусад хувийн инститиудуудын төвшнөөс дээгүүрт ордог. 2005 оны хичээлийн жилээс Буддизмын Их сургууль гэдэг нэртэй болж Хүмүүнлэг болон Нийгмийн шинжлэх ухааны удирдлагын сургууль , Технологийн институти, Буддист коллеж хойш нийт 4 н сургууль бүхий эрдэм шинжилгээний цар хүрээний хөгжлийг хангаж өгснөөрөө багахан хэмжээний төгс төгөлдөр оюун ухааны цогцолбор сургуулийн хөгжил рүү чиглүүлж өгсөн .
 
Оюутанд зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ
Тус сургууль гадаад оюутны элсэлтийг хариуцсан сургалтын албаны сургалт үйлчилгээний нэгжтэй бөгөөд тус сургуулийн дотуур байр нь нийт 1302 ортой. Баклаврын зэрэгт суралцаж буй гадаад оюутны тэтгэлэг хүн бүр сар бүр 25000 тайван доллар , магистр сар бүр 30000 тайван доллар
 
Тус сургуульд суралцдаг оюутны сэтгэгдэл
N/A
 
Гадаад оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэс
Нэр: Чунг шун юу
Албан тушаал: Сургалтын албаны сургалт хариуцсан хэсэг


Хаяг: No.160, Linwei Rd., Jiaosi, Yilan County 26247, Taiwan(R.O.C.)
Утас: +886-3-9871000 ext. 11132
Факс +886-3-9874800
E-mail: chyu@mail.fgu.edu.tw
 
Гадаад оюутны өргөдөл хүлээж авах хугацаа
■ Намрын семестерын элсэлт: 02/01 ~ 04/30
■ Хаврын семестерын элсэлт: 10/15 ~ 11/15
 
■  Гадаад оюутан хүсэлт гаргах вэб сайт(Хүсэлт гаргах дараалал болон нөхцөл зэрэг мэдээлэл тодорхой бий): http://www.fgu.edu.tw/newpage/fguwebs/webs/newuser/index.php

 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw